Monday, December 04, 2006

Gent krijgt bio-energie vallei

Door de sterk gestegen petroleumprijzen is er steeds meer belangstelling voor biobrandstoffen. Maar ook de interesse voor bioplastics en chemische producten die uit hernieuwbare grondstoffen gewonnen worden stijgt. De overheid wil dat tegen 2010 de brandstof voor onze voertuigen uit 5.75% biobrandstof bestaat. Dit wil zeggen dat er volgend jaar een markt is voor 250.000 ton biodiesel. Tussen 2007 en 2013 stijgt de behoefte naar 335.000 ton biodiesel per jaar. Tegen 2020 stijgt dat naar twintig procent. De biobrandstofproducenten Bioro en Alco Bio Fuel zijn klaar om aan het Rodenhuizedok in de Gentse haven de grootste bioraffinaderij van België te bouwen. Ook Oleon zal biodiesel produceren op basis van koolzaad. In tegenstelling tot Bioro en Alco Bio Fuel huist het bedrijf niet aan het Rodenhuizedok, maar in Ertvelde.

De federale regering bepaalt binnen enkele maanden welke bedrijven biodiesel en bio-ethanol mogen produceren. De Gentse haven hoopt een groot deel van die productie binnen te halen. Om van de Gentse haven het centrum van hernieuwbare energie te maken, werd de publiekprivate samenwerking Ghent Bio-Energy Valley opgezet. Daarin participeren behalve Oleon, Bioro en Alco Bio Fuel onder meer de Universiteit Gent, de stad Gent, de haven en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Gent werk actief aan een bio-gebaseerde economie'', zegt prof Wim Soetaert van de Universiteit Gent. Fossiele brandstoffen worden steeds duurder terwijl landbouwproducten als maïs, tarwe en suikerbieten steeds goedkoper worden. Olie kost nu driehonderd euro per ton, maïs slechts honderd euro per ton. Bio grondstoffen zijn goedkoper en milieuvriendelijker.

Havenschepen, Daniël Termont wil die productie voor een groot stuk naar Gent halen: ,,Door al die bedrijven samen te brengen op een site en zo tot een grote bio raffinaderij te komen, beschikken wij over enorme troeven.'' De Gentse haven promoot zich al een tijdje als Groene Haven. Gent wil de productie van biobrandstoffen aantrekken. Schepen Termont. ,,Het is een voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. Bovendien levert de Ghent Bio-Energy Valley honderden extra banen op.'' Bioro wil aan het Rodenhuizedok jaarlijks 200.000 ton biodiesel produceren. Daarvoor is 600.000 ton koolzaad nodig. Al dat koolzaad wordt eerst opgeslagen bij Euro Silo. Cargill verwerkt het daarna tot koolzaadolie. Bij Bioro zal de koolzaadolie in biodiesel worden omgezet.

Cargill en Bioro willen samen is 62 miljoen euro investeren. De Gewestelijke Investeringsmaatschappij GIMV wil mee participeren en het project voor een deel financieren. De productie van biodiesel levert 195 directe en indirecte arbeidsplaatsen op. Alco Bio Fuel wil een raffinaderij bouwen op het 4,5 hectare grote terrein tussen Euro-Silo en de Kennedylaan. Op termijn wil het bedrijf daar 300.000 kubieke meter bio-ethanol produceren. De grondstof is graan. Ook Alco Bio Fuel zal daarvoor samenwerken met Euro-Silo. De bio-ethanol wordt daarna bij Oil Tanking gemengd met benzine. Oleon wil jaarlijks 100.000 ton biodiesel te produceren. Alco Bio Fuel wil 120 miljoen euro te investeren in de Gentse haven. De voorwaarde is wel dat de regering de Gentse bedrijven een groot deel van het quotum toekent. Door het nationaal quotum voor bio-ethanol te verhogen van 192 miljoen tot 250 miljoen liter per jaar ontstaat bewegingsruimte voor zowel het ambitieuze biobrandstoffenproject van Sudzücker in Wanze als dat van Alco Bio Fuel in de Gentse haven. Website: www.gbev.org

Guido Van Peeterssen.


Archief van 29 juni 2006.

Labels: , , ,

Beweging Vlaanderen-Europa huldigt laureaten

De Beweging Vlaanderen-Europa lauwert vijf markante persoonlijkheden met een Gulden Spoor en de Orde van de Vlaamse Leeuw. Binnen elke editie van de 11-daagse Vlaanderen Feest! die jaarlijks plaatsvindt ter gelegenheid van 11 juli, worden als blijk van waardering een aantal verdienstelijke personen onderscheiden met een Gulden Spoor en met de Orde van de Vlaamse Leeuw. Dit jaar ontvangt Remi Vermeiren, voorzitter van de Denkgroep ‘In de Warande’, de Orde van de Vlaamse Leeuw. Een Gulden Spoor wordt toegekend aan Antoon Dieusart, Peter Leyman, Godfried Lannoo en Patricia Carson.

De Beweging Vlaanderen-Europa neemt elk jaar het initiatief om naar aanleiding van de Vlaamse feestdag enkele Gulden Sporen plus de Orde van de Vlaamse Leeuw toe te kennen. Het Gulden Spoor voor Vlaamse Culturele uitstraling is bestemd voor personen of instanties die op duurzame wijze een spoor trekken in het Vlaamse culturele of maatschappelijke leven vanuit een positieve betrokkenheid bij de Vlaamse Gemeenschap. Het Gulden Spoor voor Vlaamse Economische Uitstraling gaat naar een personaliteit omwille van zijn bijdrage tot de economische uitbouw van Vlaanderen en de uiting die hij of zij daarbij geeft aan een maatschappelijke verbondenheid met de Vlaamse samenleving. De Orde van de Vlaamse Leeuw wordt toegekend voor verdiensten in verband met de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse Gemeenschap, prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen of initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Antoon Dieusart, de ex topman van BASF, ontvangt op 30 juni in Antwerpen een Gulden Spoor voor Vlaamse Economische Uitstraling. De uitreiking vindt plaats tijdens een academische zitting om 20 uur in het Rubenianum met medewerking van de Stad Antwerpen en in aanwezigheid van Vlaams minister Kris Peeters. Op zondagvoormiddag 2 juli wordt de Orde van de Vlaamse Leeuw toegekend aan Remi Vermeiren als voorzitter van de denkgroep ‘In de Warande’ die het manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa publiceerde. De feestelijke bijeenkomst begint om 11 uur in de Groenzaal van de Gentse Sint-Bavohumaniora.

Op de vooravond van de Vlaamse feestdag nemen uitgever Godfried Lannoo en publiciste Patricia Carson elk een Gulden Spoor voor Vlaamse Culturele Uitstraling in ontvangst. Dat gebeurt op 10 juli om 18 uur in het Brugse Stadhuis met medewerking van de Stad Brugge en in aanwezigheid van Vlaams minister Geert Bourgeois.

Op 11 juli zelf wordt aan Peter Leyman, de drijvende kracht achter Volvo Cars Gent, in de Arteveldestad een Gulden Spoor voor Vlaamse Economische Uitstraling overhandigd. De plechtigheid vindt plaats in het Provinciehuis met de medewerking van provinciegouverneur André Denys en de Provincie Oost-Vlaanderen. De selectie van de kandidaten kwam tot stand na raadpleging van een uitgebreide externe adviesraad die meer dan 30 personen uit de Vlaamse economische, maatschappelijke, culturele en academische wereld omvat.

Meer informatie over de uitreiking van de Gulden Sporen voor Vlaamse Culturele en Economische Uitstraling en de Orde van de Vlaamse Leeuw is te verkrijgen via de voorzitter An de Moor, email: adm.ave@skynet.be of het secretariaat van de Beweging Vlaanderen-Europa: tel 03-238 20 02 en email: vlaanderen.europa@skynet.be
Archief van 29 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Kunst wijst de weg

VZW De Kromme Boom nodigt iedereen uit om tijdens de Gentse Feesten kennis te maken met het werk van de Gentse kunstenaar Raoul Van den Heede (1924-1999). Meter Patricia Ruysschaert en peter Jef Vermassen nodigen u uit om even weg te vluchten uit de Feestendrukte en in het rustgevende kader van het Augustijnenklooster kennis te maken met 200 herontdekte kunstwerken van deze bijzondere kunstenaar. Deze tentoonstelling is mogelijk dank zij de steun van het OCMW, de paters augustijnen, de Koninklijke Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen, Dekenij Korenmarkt en Volvo Pro Arte. Een deel van de opbrengst van de tentoongestelde werken komt ten goede aan vzw De Kromme Boom.

OCMW voorzitster Rita Uyttendaele: “Het idee voor ‘Kunst wijst de weg’ is gegroeid uit de vraag van het OCMW om een pak kunstwerken uit de nalatenschap van Raoul Van den Heede opnieuw in ere te herstellen. Het zijn sterk getormenteerde kunstwerken die de vzw De Kromme Boom nu hersteld heeft samen met Raoul’s leerling Wolfried Lowie”. Raoul Van den Heede schilderde heftig en explosief met heftige kleuren en felle uihalen. Op zijn 34ste gaat Raoul schilderkunst studeren aan de Gentse Academie en vestigt zich als kunstschilder in het ouderlijk huis. Nadat zijn werk in 1965 een ereplaats bekleed op het 51ste salon voor de Schone Kunsten in Gent vestigt Raoul zich in een hoevetje in het landelijke Drongen-Luchteren. Raoul wordt een eenzaat die nog enkel leeft voor de kunst. In 1996 krijgt hij een herseninfarct en op 26 februari 1999 sterft hij in rusthuis Leiehome in Drongen Baarle aan een beroerte.

Frans Schippers van Volvo Pro Arte: “In het kader van de tweemaandelijkse tentoonstellingen die Volvo Pro Arte organiseert, heb ik Raoul Van den Heede in zijn woonplaats in Drongen bezocht. Hoewel ik toen fel aangegrepen werd door zijn oeuvre is het nooit tot een echte tentoonstelling gekomen. Daarom is het een geschenk uit de hemel dat we via het Gentse OCMW op deze vergeten artistieke nalatenschap stootten. Het is dan ook een voorrecht om samen met De Kromme Boom deze kunstschat in de beste omstandigheden onder de aandacht van het Gentse publiek te mogen brengen”. Het is bovendien een gelukkig toeval dat men zijn leerling, kunstschilder Wilfried Lowie, kon overtuigen om als co-exposant te willen meewerken. Met zijn oeuvre, waarin dezelfde emotionele kracht als bij zijn leermeester inherent aanwezig is, zal ‘Raoulke’ zoals men hem indertijd wel eens noemde, een waardige hommage krijgen.

De Kromme Boom is een zorgproject waar mensen in nood worden opgevangen die door de maatschappij als uitzichtloos worden bestempeld. Vaak hebben zij al een voorgeschiedenis van instellingen en dergelijke achter de rug. In De Kromme Boom krijgen ze een totaalpakket aangeboden van wonen, werken en ontspannen, kortom: zelfredzaamheid, zodat zij weer een normaal levensritme kunnen aannemen en uiteindelijk weer zullen kunnen functioneren in de buitenwereld. In dat proces kan De Kromme Boom als blijvend vangnet fungeren, ook met de nodige nazorg zoals in een echte thuissituatie. De gasten kunnen er op elk ogenblik terecht met om het even welke vraag of probleem. De bewoners hebben trouwens dezelfde rechten en plichten als de stafmedewerkers.

De kunsttentoonstelling en -verkoop, met voornamelijk werken van Raoul Van den Heede en ook van zijn leerling Wilfried Lowie, loopt van zaterdag 15 juli t.e.m. zondag 23 juli, elke dag van 10u tot 20u (op de openingszaterdag vanaf 12u). Alle activiteiten en rondleidingen zijn gratis tenzij anders aangegeven (kinderen tot 12j. steeds gratis). Gezellige cafetaria met abdijbiertjes en lekkere maaltijden.
Archief van 29 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Klokke Roeland verlaat het Gentse Belfort

Op paaszondag 2008 verwisselen er in Gent wellicht heel wat klokken van plaats. Bijna 100 jaar geleden, in 1914, scheurde de grootste klok van Gent bij het inluiden van de Gentse Feesten. De klok woog zes ton en was bij haar ontstaan in 1660 uniek in de wereld. Toch bleef de gebarsten klok nog meer dan 30 jaar hangen, tot de gebuurtedekenijen in 1948 de stad een nieuwe ‘Roeland’ klok schonken. De oude klok kreeg toen een plaatsje op het Emile Braunplein waar ze een echte bezienswaardigheid werd.

Schepen Van Rouveroij: “In 2003 slaagde men er in om de oude Triomfante te herstellen. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gebuurtedekenijen werd ze op Paaszondag 2003 dan ook triomfantelijk ingehaald”. Maar de herstelling houdt ook in dat het stadsbestuur verplicht is de oude klok weer terug te plaatsen. De huidige ‘Roeland’ klok verhuist dan opnieuw richting Emile Braunplein. Schepen Van Rouveroij: “ Iedereen weet nog hoe de oude Triomfante eenzaam op haar sokkel stond. Dit zal niet meer gebeuren. De ‘Roeland’ klok die nu haar plaats inneemt wordt opgehangen in een klokkenstoel. Bij plechtige gelegenheden zal het mogelijk zijn de klok ‘aan te slaan’ zoals dat heet”. Maar de ‘Triomfante’ mag nu wel opnieuw haar plaats innemen in de beiaard, toch niet meer als luidklok. Dat zou ze wellicht niet meer overleven. Daarom komt er een nieuwe luidklok. Met dat oogmerk wil de Gentse Beiaardkring 122.00 euro inzamelen.

De nieuwe klok krijgt de naam Mathilde, naar de weduwe van graaf Filips van den Elzas. Mathilde gaf de stad Gent haar eerste vrijheden, vastgelegd in de ‘Keure van Mathildis’ in 1199. De nieuwe luidklok van het Belfort zal een lage mi produceren. Dat is een terts lager dan de huidig ‘Roeland’ klok en die van de Sint-Baafskathedraal. De nieuwe klok weegt bovendien 10.5 ton, het zal voor Gent een heel evenement zijn om de klok in het Belfort te krijgen. Bovendien is de beiaardkring ‘Clocke Roeland’ gestart met een inzamelingsactie. Wie meer wil weten moet de pers of de website in de gaten houden. www.beiaardgent.be

Schepen Van Rouveroij:” De Stad Gent wil bij deze gelegenheid dit stukje Werelderfgoed in de kijker plaatsen. In de beiaardkamer komen binnenkort microfoons en camera's. Die moeten de beiaard verbinden met beeldschermen en een geluidsinstallatie op andere plaatsen in Gent”. Bij grote concerten op het Sint-Baafsplein of het Braunplein grote schermen kan vanaf dat ogenblik de beiaard ingeschakeld worden. En via een straalverbinding zullen toeschouwers kunnen volgen wat er in de beiaardkamer gebeurt.
Archief van 29 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Gent opent eerste stedelijke Meldpunt Discriminatie

In Gent gaat volgende week het eerste stedelijke meldpunt voor discriminatie van start. Het begrip discriminatie wordt hier in zijn ruimste zin geïnterpreteerd. Wie zich vanwege zijn leeftijd, geslacht, handicap, huidskleur, fortuin, geloof of enig andere reden gediscrimineerd voelt mag contact opnemen met het Meldpunt. Niet alleen Gentenaars maar eender wie zich in Gent gediscrimineerd voelt of daar getuige van is kan klacht indienen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen ondernomen zonder toestemming van de betrokkene. Het Meldpunt gaat daarbij een stap verder dan de bestaande diensten die enkel klachten over racisme behandelen.

Om die reden is het Meldpunt zo bereikbaar mogelijk. Om te beginnen zijn alle mogelijke fysieke drempels weggenomen. Ook wie gehandicapt is of slecht te been is kan de kantoren op het binnenplein van het Hof van Ryhove aan de Onderstraat 22 betreden. Maar ook per telefoon, mail, fax of brief is het Meldpunt bereikbaar. Desnoods kan er een afspraak gemaakt worden. Bedoeling is ook dat het Meldpunt samenwerkt met andere stadsdiensten zoals de ombudsvrouw. Maar de samenwerking gaat verder. Ook met het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd een samenwerkingsakkoord afgesloten.

Om het Meldpunt zo ruim mogelijke bekendheid te geven werd gekozen voor een originele campagne met Eddy Wally als boegbeeld. Eddy Wally is altijd en overal zichzelf én anders dan anderen. Bovendien is hij altijd even vriendelijk tegen om het even wie. En een Bekende Vlaming trekt altijd de aandacht, op posters, affiches, flyers en in trams in Gent. En als klap op de vuurpijl was er donderdagmiddag een publieksevenement op de Gentse Korenmarkt. Wie rondliep in korte mouwen kreeg een gadget, maar wie lange mouwen aanheeft had pech! Acteurs deden hun ding om de nodige aandacht te trekken en omstanders kregen een woordje uitleg over het nieuwe Meldpunt.

Afspraken gebeuren met Emely Ghekiere, Stadhuis Gent op tel. 09/268.21.68 of meldpunt.discriminatie@gent.be. Bezoekadres: Hof van Ryhove, Onderstraat 22, 9000 Gent (achterbouw). Webstek: http://www.gent.be/meldpuntdiscriminatie


Archief van 28 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Nieuwe inrichting Gentse Belfort is aangename verrassing

In de middeleeuwen symboliseerde het Belfort de macht van de vrije stedelingen ten opzichte van de adel en de geestelijkheid. Hoe groter en duurder het gebouw, hoe rijker de ambachtslui. De Gentse burgers werden destijds te wapen geroepen door Klokke Roeland, de stormklok. Aan de voet van het Belfort staat nu de Triomfante, Klokke Roelands erfgenaam, gegoten in 1660 en gebarsten n 1914. Boven op de toren prijkt een koperen draak, oorspronkelijk uit 1377, maar wegens slijtage vervangen door een nieuwe. De oude draak, de beiaard en het klokkenmuseum kunnen worden bezocht onder begeleiding van een gids. Van op de toren van het Belfort heeft men een prachtig uitzicht op de stad.

Toen in 1999 de Vlaamse Belforten door de UNESCO uitgeroepen werden tot werelderfgoed was het tijd voor de herwaardering van de collectie en de collectie. Eerst werd het secreet in zijn oude pracht hersteld. Het verwijderen van de betonnen schuilkelder had echter heel wat voeten in de aarde. Daarna was het de beurt aan de torenwachterskamer. Na de nodige restauratie en opfrissing komt de collectie ten volle tot haar recht. Ook het klokkenmuseum kreeg een nieuwe ophanging. Ook de informatie over de klokken en de klokkengieter werd aangepast.

Schepen Van Rouveroij: “ Het Belfort is niet alleen een bezienswaardigheid op zich, het herbergt een heel interessante collectie. Maar er zijn dingen die je niet kan tonen zoals: hoe maak je een klok en hoe bespeel je een beiaard?” Om dit op te lossen werd een filmmaker Eugène De Lissnyder gevraagd een documentaire te maken. De man heeft met zijn documentaires al heel wat prijzen in de wacht gesleept. Van Rouveroij: “De film toon het hele proces van het klokken maken, het bespelen van de beiaard en geeft heel wat informatie over het uurwerk van het Belfort”. Binnenkort wordt de uurwerkkamer aangepakt waarna de Dienst Monumentenzorg een nieuwe belfortbrochure zal opstellen.

Meer info over het Belfort op http://www.gent.be/gent/historis/monument/belfort.htm Wie onderaan de webpagina op de tekening van het Belfort klikt heeft ook een beeld over de inrichting van deze monumentale toren.


Archief van 28 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Jaarlijks 100 doden door gebrek aan orgaandonor

Jaarlijks sterven ongeveer 8% van de patiënten die op de wachtlijst voor orgaantransplantatie staan. Het gebruik van kunstmatige organen kan echter een oplossing bieden. Ingenieurs van de Gentse Universiteit werken mee aan internationaal onderzoek naar het ontwikkelen en optimaliseren van deze levensreddende apparaten. Recent werd hun onderzoek over de kunstnier en de bio-kunstlever bekroond op internationale congressen.

Door de toenemende vergrijzing en onze Westerse levensstijl is de vraag naar orgaantransplantaties sterk gestegen. Maar het aantal beschikbare donororganen voor transplantatie bleef vrijwel constant. Het gebeurt steeds vaker dat een patiënt bezwijkt alvorens een geschikte donor gevonden is. In België stierven het afgelopen jaar meer dan honderd mensen op de wachtlijst voor transplantatie. Dit komt overeen met een mortaliteit van 8% op de wachtlijst. Daarom zijn wetenschappers over de hele wereld al jaren op zoek naar een oplossing voor dit schrijnende probleem.

Hierbij denkt men aan kunstmatige organen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de kunstnier. Maar bij leverfalen rest er niets anders dan een transplantatie. De lever is zo complex dat er nog geen goed werkende ‘kunstlever’ bestaat. Daarom worden patiënten met leverfalen momenteel geholpen door het ontgiften van hun bloed met behulp van aangepaste dialysesystemen in combinatie met bijkomende medicatie. Onderzoekers werken nu aan een bio-kunstlever, een synthetisch omhulsel (de bioreactor) die voldoende levercellen bevat om de leverfunctie te ondersteunen of misschien zelfs geheel vervangen.

Dezelfde technieken die ingenieurs gebruiken om pompen, vliegtuigvleugels of chemische reactoren te ontwikkelen kunnen ook dienst doen om kunstmatige organen te ontwerpen. Met computertechnieken kan men ontwerpen simuleren en bepaalde effecten voorspellen. Het is in deze sector dat een deel van het onderzoek van de Universiteit Gent plaatsvindt. Deze onderzoeksgroep heeft een jarenlange traditie in de modellering van kunstorganen

Door tevens de invloed van de kunstniertherapie op de opslag en het transport van toxische stoffen te bestuderen, kan men de patiënt beter helpen. Het onderzoekswerk over de kunstnier werd bekroond met de ‘Prix de la Société de Biomécanique’ (Brussel 2005) en de ‘Presentation Award’ (Engineering with Membranes, Camogli, Italië, 2005).

Bij recent onderzoek staat de verbetering van bio-kunstlevers centraal. Aangezien levercellen één van de meest zuurstofverbruikende cellen in het menselijk lichaam zijn, werd een nieuw model ontwikkeld om het zuurstoftransport en –verbruik in een bio-kunstlever te bestuderen. Dit onderzoek werd recent bekroond door de American Society for Artificial Internal Organs, Chicago (USA, juni 2006). Uiteindelijk kunnen de resultaten van dit onderzoek de efficiëntie van bio-kunstlevers vergroten zodat deze het stadium van klinische toepasbaarheid kan bereiken. Dit zou een redding betekenen voor een alsmaar stijgend aantal leverpatiënten.
Archief van 27 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Trefil Arbed krijgt bedrijvenparkmanagement

Toen het voormalige Trefil Arbed te Gentbrugge in 1993 failliet ging verloren ongeveer 2.000 werknemers hun baan. Het bedrijf liet 15 hectaren vervuilde terreinen met leegstaande en vervallen gebouwen achter. De Stad Gent bleef echter niet bij de pakken zitten en werkte aan een project waar plaats is voor wonen, ontspanning, werken en natuur. Schepen Termont: “Het ging hier om een erg ambitieus plan waarvoor de Stad op zoek ging naar een private partner. Jammer genoeg waren er juridische bezwaren en het duurde enkele jaren voor er een oplossing uit de bus kwam”. Maar Gent wou deze stadskanker zo snel mogelijk weg en in 1999 ging het project dan toch van start.

De gedaanteverwisseling is verbluffend. Op het 11 hectare grote bedrijventerrein werken nu ongeveer 850 mensen. Schepen Termont ziet de tewerkstelling binnenkort naar 1.000 werknemers evolueren. En rond het bedrijventerrein zijn er ondertussen veertien handelszaken bijgekomen, ook deze geven een extra impuls aan de buurt. Op Trefil Arbed komt er 2,5 ha voor wonen, een mix van private en sociale woningbouw. Bovendien renoveren steeds meer eigenaars uit de omgeving hun woning. Ten slotte komt er 2 hectare voor groen en recreatie en een groene as langs de Schelde.

Omdat het voor bedrijven interessant is om samen te werken aan bepaalde problemen zoals bereikbaarheid, veiligheid en onderhoud werd er een bedrijvenparkmanagement opgericht. Ook de samenwerking met de buurt is belangrijk. Er werden computerlessen gegeven, er zijn vergaderlokalen beschikbaar en s’avonds mogen buurtbewoners er parkeren. Belangrijk is dat de omwonenden steeds correcte informatie krijgen en via het Buurtcentrum en de Werkwinkel krijgen omwonenden informatie over vacatures op het bedrijventerrein. Meer dan 80% van de inwoners zegt dat aangenaam wonen is in Oud-Gentbrugge en staat positief tegenover de ontwikkeling van Trefil Arbed.
Archief van 27 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Friese Solarboat naar de maan

De proloog voor zonneboten langs de Friese elf steden kende zondag een spectaculair begin. Een van de boten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) vloog in brand en zonk. De camping in Leeuwarden waar de 27 deelnemende teams uit de hele wereld verblijven, werd daarom deels ontruimd. Stuurman Jip van Akker raakte door het ongeval met zijn Solarboat gelukkig niet gewond.

De zogenaamde Frisian Nuon Solarchallege is een Elfstedentocht die tot en met zaterdag 1 juli duurt. Met de proloog van zondag konden de teams laten zien waartoe ze in staat zijn. In de open met de meest professionele boten maakte de Technische Universiteit Delft haar favorietenrol volledig waar. Stuurman Pieter Demeersseman van de Katholieke Hogeschool Kempen joeg zijn boot als snelste over het water. „Het is wel jammer dat de NHL uit de race is, zij waren zaterdag bij de keuring het snelst”, aldus Pieter Demeersseman.

Volgens navigator Freek Dijkstra is het team van de hogeschool behoorlijk van slag: “Een van de accu's is ontploft, die zijn erg gevoelig”. De reden van het ongeval is nog niet bekend.
Grote verrassing was de enige vrouwelijke deelnemer aan de wedstrijd. Het particuliere team van stuurvrouw Marleen Andela scoorde tot groot enthousiasme van het publiek een van de snelste tijden. Wellicht halen sommige boten een gemiddelde van 30 kilometer per uur. Met schuiten die tot 400.000 euro kosten is het te begrijpen dat sommigen hun hart vasthouden.

Maandag vertrekken de deelnemers uit onder meer België, Zweden, Verenigde Staten en Duitsland met hun boten vanuit de Leeuwarder Zwettehaven. Dat is de plek waar de bekende Elfstedentocht op de schaats ook altijd begint. De Friese commissaris van de koningin Ed Nijpels zal het startschot geven voor de tocht naar Sneek. Volgens de organisatoren komt het er o^p aan om handig te zijn en het parcours eerst goed te verkennen. Wie snel van start gaat en veel energie verbruikt komt zwaar in de problemen als de lucht plots betrekt. En er zijn heel wat hindernissen waar de teams zelf hun boot in en uit het water moeten trekken.
Link: http://www.frisiannuonsolarchallenge.com/
Archief van 26 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Groen! maakt bocht van 180 graden

Mieke Vogels geeft in enkele kranten commentaar op het nieuwe inburgeringsdecreet van minister Keulen. “Het valt op dat Mieke Vogels en haar partij een bocht van 180 graden maken,” zegt Marino Keulen. “Tot voor kort verzette Groen! zich tegen elke uitbreiding van de inburgeringsplicht van nieuwkomers. Nu niet meer. Meer nog, het kan nu opeens allemaal niet snel genoeg gaan”. Het nieuwe inburgeringsdecreet wordt nog vóór het zomerreces door het Vlaams parlement gestemd. Marino Keulen is wat geamuseerd door de bocht van Groen! “Vogels feliciteert mij er mee dat we het aantal inburgeraars opdrijven van 8.000 naar 24.000 per jaar, en dat we erin geslaagd zijn om de begroting voor inburgering te laten groeien van 32 naar 70 miljoen.Het zullen er weldra bijna 30.000 zijn.

Nieuw in het inburgeringsdecreet van Marino Keulen is ook dat iedereen die een leefloon ontvangt verplicht zal zijn een inburgeringcursus te volgen. “Ook daartegen is het verzet van Groen! blijkbaar volledig verdwenen,” zegt Marino Keulen. Blijkbaar komt het verstand met de jaren en ziet ook Groen! in dat een vrijblijvende politiek ten aanzien van nieuwkomers géén optie is”. Het nieuwe inburgeringsdecreet verplicht alle nieuwkomers die zich legaal in Vlaanderen willen vestigen, met uitzondering van EU-burgers, een inburgeringstraject te volgen. Dit betekent een enorme uitbreiding van de doelgroep in vergelijking met het huidige decreet.

In een tweede fase zullen ook enkele categorieën “oudkomers” verplicht worden een inburgeringstraject te volgen. Het gaat om oudkomers die van een door de belastingbetalers gefinancierd leefloon leven. Via het zogenaamde “Inwerkingsdecreet” zal trouwens hetzelfde gelden voor werkloze oudkomers. Via de inburgeringscursus, waarbij ook lessen Nederlands horen, hoopt men de betrokkenen meer kansen te geven om aan de slag te gaan.

Door het nieuwe decreet zal het aantal inburgeraars de komende jaren stijgen van de huidige 7.000 tot circa 28.000 per jaar (15.800 verplichte en 2.400 rechthebbende nieuwkomers, 5.950 rechthebbende en 4.000 verplichte oudkomers).

Het nieuwe inburgeringsbeleid heeft geleerd van de fouten uit het decreet Vogels. Het richt zich niet meer op nieuwkomers waarvan niet zeker is of ze zich hier wel permanent en legaal zullen vestigen. Tegelijk mikt het op de grote en belangrijke groep nieuwkomers via gezinshereniging en –vorming. En het steunt op een efficiënt inburgeringsapparaat. “Kortom het biedt meer mensen een enorme kans op emancipatie en bevat ook de middelen om de inburgeringsverplichting af te dwingen,” zo besluit minister Marino Keulen.
Guido Van Peeterssen.
Archief van 24 juni 2006.

Grote ontdekking: vrouwen zijn ook mensen

Vrouwen mogen eindelijk lid worden van de Nederlandse Staatskundig Gereformeerde Partij. Een ruime meerderheid van de afgevaardigden steunde zaterdag het voorstel om vrouwen de mogelijkheid te geven lid te worden. Van de aanwezigen was 73 procent voor en 27 procent tegen, aldus een woordvoerder van de SGP. Vrouwen kunnen nu dus lid worden en in de partij mee discussiëren en beslissen. Maar zij kunnen geen publieke functies bekleden en dus bijvoorbeeld geen Kamerlid worden. De partij houdt daaraan vast op basis van de Bijbel.

Vorig jaar verloor de christelijke partij haar overheidssubsidie toen acht maatschappelijke organisaties een proefproces aanspanden. De overheid kon geen subsidie geven aan een partij waarvan vrouwen geen lid mochten worden. De uitspraak, waartegen minister Remkes van Binnenlandse Zaken beroep heeft aangetekend, bracht de discussie in een stroomversnelling. Voorzitter W. Kolijn benadrukte echter dat de 129 afgevaardigden die tegen stemden nog steeds helemaal bij de partij horen.

Het partijbestuur redeneert dat God geen uitspraken deed over private organisaties waardoor het inderdaad mogelijk is om in artikel 4 van de statuten het woord “Mannen” te vervangen door “Personen”. Maar aangezien vergaderingen geopend worden met een gebed en dat de Christelijke partij dit een typische mannelijke taak beschouwt wordt algemeen verondersteld dat men vrouwen geen enkele bestuursfunctie zal toewijzen. Bovendien blijven artikel 7 en 10 waar duidelijk gesteld wordt dat vrouwen geen enkele politieke of openbare functie kunnen bekleden integraal behouden.

Het is nu aan de kiesverenigingen hun statuten in overeenstemming te brengen met die van de landelijke partij. Het kan zijn dat zij dat niet allemaal doen, want zij zijn daarin autonoom.
Ook stemden de afgevaardigden ervoor de kiesverenigingen meer ruimte te geven om samen te werken met de ChristenUnie. De SGP jongeren zijn opgelucht nu een duidelijke meerderheid van de leden vrouwen wil toelaten. „Aan de vele vrouwelijke leden binnen de SGP-jongeren kan nu de mogelijkheid worden geboden door te stromen naar de partij”.
Archief van 24 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Stedelijke cultuurprijs voor René Jacobs

De cultuurprijs voor muziek van de Stad Gent wordt om de vijf jaar uitgereikt en bekroont de prestaties van een persoon die zich in een of meer aspecten van de muziek verdienstelijk heeft gemaakt. De prijs is niet bedoeld als een erkenning voor een eenmalig succes en wordt toegekend aan iemand die een sterke band heeft met Gent. De juryleden, die in meerderheid zelf actief zijn in de muziek, komen niet in aanmerking voor de prijs.

Een eerste selectie leverde een lijst op van enkele prominenten uit het met Gent verbonden muziekleven. André Posman werd gewaardeerd om zijn volgehouden inzet voor het organiseren van concerten in zijn concertzaal De Rode Pomp. Lucien Posman is naast artistiek verantwoordelijk in de Rode Pomp ook een gewaardeerd componist van vooral koormuziek en kamermuziek.

Peter Vandermeersch werd geprezen als een creatief en vernieuwend componist. Hij genoot ook erkenning van stadswege: in 2004 was hij de eerste Gentse stadscomponist. Met zijn ensemble Olla Vogala brengt hij een boeiende mengeling van jazz, folk en wereldmuziek. Hij werd uitgenodigd voor de muzikale omlijsting van de Olympische Spelen 2004 in Athene. René Jacobs is een artiest van wereldformaat. Hij was een van de grootste contratenoren van onze tijd, die een indrukwekkende carrière uitbouwde. Daarnaast is hij actief als een gezaghebbend onderzoeker naar het vergeten operarepertoire van de 17e en de 18e eeuw. Hij geniet wereldfaam als dirigent van barokopera’s. Na discussie weerhield de jury Peter Vermeersch en René Jacobs.

De verwezenlijkingen van René Jacobs waren echter aanzienlijker. De Gentse contratenor, docent en dirigent zong als knaap met het Gentse kathedraalkoor. Hij begon een carrière als falsetzanger en specialiseerde zich in de authentieke uitvoering van barokmuziek. Hij ging op zoek naar vergeten oratoria- en operapartituren, reconstrueerde ze, voerde ze uit en zette ze op cd. De bijna zestigjarige René Jacobs beleefde het afgelopen jaar een ongewone hausse met talrijke prijzen en onderscheidingen. Nadat hij jaren producties in de Muntschouwburg heeft gedirigeerd met barokensembles, leidde hij voor het eerst het Muntorkest in Mozarts Die Zauberflöte. Jacobs won nog vorige maand de 'Edison Klassiek 2006' in het Amsterdamse concertgebouw. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt toegekend in de genres klassiek, jazz en pop. Met een meerderheid van stemmen tegen werd René Jacobs voorgedragen als de laureaat van de stedelijke cultuurprijs voor muziek 2005. De vijfjaarlijkse stedelijke cultuurprijs voor muziek zal uitgereikt worden op vrijdag 24 november.

De jury voor de vijfjaarlijkse stedelijke cultuurprijs voor muziek was samengesteld uit Erna Metdepenninghen, muziekrecensente en voorzitter van de Vereniging van de Belgische Muziekpers, Carine Stevens, diensthoofd cultuur bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en Florian Heyerick, musicus en laureaat van de stedelijke muziekprijs 2000, Daan Vandewalle, musicus, en Bert Schreurs, artistiek directeur bij het Festival van Vlaanderen. De jury werd ambtshalve voorgezeten door Joris De Zutter, stedelijk muziekcoördinator. Mevrouw Valérie Meillander, consulente bij het Stadsarchief, nam de functie van secretaris waar.
Guido Van Peeterssen.
Archief van 24 juni 2006.

Dirk Brossé laat Gentse torens samen zingen

Als het van musicus Dirk Brossé afhangt zullen Gentenaars dit jaar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in harmonie vieren. Op vier verschillende locaties zullen muzikanten live hetzelfde stuk brengen en toch samen spelen. Middelpunt van het evenement is het optreden van een klassiek orkest Bij Sint-Jacobs. Op de Boekentoren speelt een multicultureel koor terwijl Edward De Geest het orgel van Sint-Baafs bespeelt en Geert D’hollander van op het Belfort de stadsbeiaard bespeelt. Elk van deze drie torens symboliseert een andere tijd en een andere wereld. Door deze drie torens met elkaar rechtstreeks te verbinden komt een uniek muzikaal en technologisch experiment op gang dat aantoont dat Gent een verdraagzame stad is, rijk aan ideeën en culturen.

Het idee komt van Marc Van Hecke, de legendarische klankman van de eerste Gentse Feesten bij Sint-Jacobs. Van Hecke legt ook de nodige kabels. AVS verzorgt niet alleen de rechtstreekse verbinding tussen de drie torens, AVS zorgt er ook voor dat de muzikanten elkaar ook rechtstreeks horen zodat ze hun muziek op elkaar kunnen afstemmen. De regionale zender zorgt er ook voor dat het publiek live kan volgen wat op en tussen de torens gebeurt. Bovenop de Boekentoren zal het multicultureel koor van Victoria Deluxe klaar staan. En musicus, dirigent en concertorganisator Dirk Brossé schreef voor de gelegenheid een speciale compositie die op het podium bij Sint-Jacobs wordt uitgevoerd door de Beethoven-academie.


Het project noemt Torenhoge ontmoetingen en wil duidelijk maken dat Gent een tolerante en gastvrije stad is waar vele culturen thuis zijn. Slotstuk is de Perpetuum Bolero, een compositie van Dirk Brossé dat bestaat uit twee thema’s. Het eerste thema is een duidelijk herkenbaar muzikaal thema dat gespeeld wordt door een klassiek orkest. Het tweede deel wordt vrij geïnterpreteerd door verschillende solisten uit verschillende culturele gemeenschappen. Beide thema’s wisselen elkaar af. Deze Bolero start met een kleine trom en wordt gaandeweg versterkt door de meest uiteenlopende instrumenten.

De muziek werd speciaal geschreven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en is vrij te beluisteren. Op Bij Sint-Jacobs kan men het geheel live meevolgen op videoschermen.

Het evenement wordt s’anderendaags uitgezonden op AVS en zal op latere datum nog eens uitgezonden worden om de kosten via deze weg te recupereren. Toch zou het stuk niet mogelijk zijn zonder de 35.000 euro tussenkomst van de Dienst Feestelijkheden die in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap ook meewerkt aan Rock en Troll 2006 en de Poorterstochten.

De site van Dirk Brossé : http://www.comcerts.be/

Informatie over Trefpunt: http://www.trefpuntvzw.be


Archief van 23 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Will Ferdy en Jürgen De Smet brengen nieuwe show

Na hun vorige grote succes op de Gentse Feesten brengen Will Ferdy en Jürgen De Smet de première van een nieuwe show in de Rode Zaal. Zij brengen er 5 voorstellingen van hun nieuwe theaterproductie "Charme van het Chanson". Er is plaats voor heel wat nieuwe liedjes, maar ook de grootste hits zoals Christine, Belijdenis en Ziede gij me gere, zullen niet ontbreken! Voor de gelegenheid staken ze die klassiekers in een fris en origineel kleedje. Verder nemen beide heren ook wat muzikale humor onder handen, zodat een glimlach ook niet uit de lucht zal blijven.

Jürgen De Smet is echter een talentrijke componist en brengt tijdens de Gentse Feesten zijn eigen muzikale theatershow “Symfonia” in de Rode Zaal. Gedurende twee maal 50 minuten plaatst Jürgen tijdens een muzikaal sprookje een eiland vol klassieke muziek tegenover een eiland vol jazz en pop. Het resultaat is een wervelende show met Johan Schatteman (tenor), Sonia Pelgrims (jazz-zang), Jürgen De Smet (vleugelpiano en keyboard), Dirk De Schoenmaker (saxen) en Gladys De Mol (presentatie). Vijf gedreven professionals, een prachtig decor, een boeiend verhaal en vooral veel lichtklassieke en populaire muziek: dit lijkt het Gentse Feesten recept bij uitstek.

Het wordt een drukke periode voor de jonge Gentbrugse componist Jürgen De Smet. U kunt hem de eerste keer ontmoeten op de Gentse Korenmarkt samen met Will Ferdy en de Gentse politieharmonie om 16.30 uur. Dit gebeurt na de doortocht van de traditionele openingsstoet die start om 14 uur aan het Sluizeken. En omdat de Gentse Stroprockgroep Biezebaaze vorig jaar voor zoveel ambiance zorgde kregen ze ook dit jaar een ereplaats.

Beide heren hebben iets met Gent gemeen: beiden zijn geboren Gentenaars. Jürgen de Smet volgde bovendien lessen muziek volgde aan de muziekacademie te Gentbrugge. Naast zijn talrijke succesvolle optredens staat Jürgen ook in de bres voor lokaal talent. Voor popkoning Jean-Pierre Maeren componeerde hij “Koninklijke Klanken” en voor poppentheater Magie de muziek voor “Het geheim van de Abdij”. Tijdens de “Highland Mystery Show” in het ICC en bij de musical “Tafeltje Dek je” in de muziekacademie zat Jürgen achter de toetsen.

Will Ferdy werd op 9 maart 1927 geboren in het Gentse Sluizeken als Werner Ferdinande. Hij heeft niet alleen onze Vlaamse dichters op muziek gezet maar ook zelf prachtige pareltjes aan ons Vlaams muzikaal erfgoed toegevoegd. Will Ferdy kreeg vorig jaar nog de Orde van de Gentse Draak toegekend vanwege zijn bijzondere verdienste voor de Vlaamse eigenheid.

Guido Van Peeterssen.

http://www.willferdy.be/

www.gentsefeesten.be


Archief van 21 jun 2006.
Guido Van Peeterssen.

Gent maakt zich klaar voor bio-economie

Gent wil uitgroeien tot een internationale groeipool voor hernieuwbare energie. Onder invloed van de sterk gestegen petroleumprijzen staan vandaag de biobrandstoffen sterk in de belangstelling. Naast de biobrandstoffen zitten echter ook andere producten van de bio-gebaseerde economie in de pijplijn, zoals bioplastics en chemische stoffen geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen. Een studie wordt gestart naar de mogelijkheden van industriële biotechnologie voor Vlaanderen.

De Belgische overheid wenst tegen eind dit jaar de eerste biobrandstof op de markt te brengen. Binnenkort lanceert de federale overheid de procedure voor de toekenning van productiequota voor biobrandstoffen, in het bijzonder voor bio-ethanol en biodiesel. Drie bedrijven in de Gentse regio staan klaar om biobrandstoffen op de Belgische markt te brengen. Alco-Bio-Fuel beoogt de productie van bio-ethanol terwijl de Bioro en Oleon zich op biodiesel richten. Het gezamenlijk investeringsvolume bedraagt ongeveer 150 miljoen euro. Aan het Kluizendok in de Gentse haven komt wellicht een groot bioraffinaderij complex. Dit complex zal zowel bio-ethanol als biodiesel produceren via een volledig geïntegreerd productieproces van grondstof tot brandstof op dezelfde site.

De Gentse regio staat duidelijk aan de spits inzake bio-energie activiteiten in België en de partijen hebben zich verenigd binnen Ghent Bio-Energy Valley. Ghent Bio-Energy Valley is een publiek private samenwerking tussen de Universiteit Gent, de Stad Gent, het havenbedrijf Gent, de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Oost-Vlaanderen en bedrijven actief op het vlak van bio-energie productie, opslag en distributie. Meer informatie over Ghent Bio-Energy Valley kan gevonden worden op de website www.gbev.org.


Archief van 21 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Grote boekenverkoop voor het goede doel

Vanaf vrijdag 23 tot zondag 25 juni vindt de jaarlijkse boekenverkoop ten voordele van 11.11.11 plaats in het Vredeshuis en het Caermersklooster te Gent. Meer dan 25.000 boeken van de Stedelijke Bibliotheek Gent worden verkocht aan spectaculair lage prijzen. Deze boeken werden uit de collectie van de bibliotheek verwijderd omdat ze hun actualiteit verloren of in te veel exemplaren aanwezig waren. Het gaat om werken voor jeugd en volwassenen, zowel fictie als non-fictie. Kortom, voor elk wat wils.

De verkoop vindt plaats in het Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat (nabij het Gravensteen) en in het Caermersklooster (hoek Langesteenstraat / Vrouwebroersstraat). De actie wordt gespreid over 3 dagen en dit doorlopend van 10u tot 17u. Alle boeken worden verkocht tegen een eenheidsprijs die daalt naarmate de verkoop bezig is. Op vrijdag en zaterdag betaal je 1,50€ per stuk, op zondagvoormiddag is dit 1€ en zondagnamiddag slechts 0,75€.

De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11 en betekent een belangrijke steun in de strijd voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Het geld dat 11.11.11 inzamelt tijdens wordt besteed aan grondig gescreende plannen van leden (zoals Broederlijk Delen en Vredeseilanden) en voor gemeenschappelijke initiatieven zoals Max Havelaar. Ook gaat een deel van de opbrengst naar educatie, publieksacties en studiewerk. 11.11.11 werkt tot slot ook rechtstreeks samen met partnerorganisaties in een beperkt aantal landen

De boekenverkoop wordt georganiseerd door 11.11.11 Gent in samenwerking met de Dienst Noord-Zuidsamenwerking, de Stedelijke Openbare Bibliotheek, de Stad Gent, het Vredeshuis, en het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Speciale dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en naar de brandweer Gent die voor het transport zorgen.
Archief van 19 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Feestelijke opening Welzijnsbureau Gent-Noord

Vrijdag 16 juni openden de OCMW voorzitter Rita Uytendaele en schepen Martine De Regge het nieuwe welzijnsbureau Gent-Noord op het Anseeleplein. Het welzijnsbureau was voorheen gevestigd in de Begijnhofdries te Gent maar het pand werd veel te krap. Het OCMW keek uit naar een nieuwe werkplek. Het welzijnsbureau krijgt nu onderdak in het gloednieuwe en moderne decor van de vzw Thuishulp. Om de burger te laten kennis maken met het welzijnsbureau, organiseert het OCMW afgelopen zaterdag een feestelijke opendeurdag

Rita Uytendaele: “Een gebouw vinden om een team van 50 medewerkers te huisvesten, met een centrale ligging in het werkingsgebied, was geen gemakkelijke zoektocht”. Door de jaren heen werden verschillende opties onderzocht. Toen de vzw Thuishulp besloot het pand op het Anseeleplein te verkopen, deed het OCMW een bod. Dit was immers dé locatie waar men al lang naar op zoek was. Het is ideaal gelegen in het centrum, midden in het werkingsgebied, en het is groot genoeg om de hele dienst opnieuw samen te huisvesten.

Naar het nieuwe gebouw is ook plaats voor andere OCMW diensten verhuizen zoals de Emancipatorische Projectwerking en de medewerkers die instaan voor de hulpverlening in de wijk Macharius-Heirnis. Ook de interculturele bemiddelaars van het OCMW zullen hier een vaste werkplaats krijgen. In het welzijnsbureau gaan tal van opleidingen door, zoals de polyvalente basisopleiding onderhoud en keuken, het arbeidszorgproject receptiewerking en binnenkort de jobwerkbank van het Opleidings- en tewerkstellingscentrum van het OCMW.

Rita Uytendaele: “Wanneer mensen denken aan het OCMW, denken ze in eerste instantie aan financiële hulpverlening. Het OCMW heeft echter veel meer te bieden”. Maatschappelijke werkers geven allerlei adviezen, gaande van huisvesting, gezondheid en tewerkstelling tot juridische aangelegenheden. Soms wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld. Zo is er bijvoorbeeld de psychologische dienst waar cliënten met psychische problemen naartoe kunnen voor begeleiding, de jeugdwerking die jongeren begeleidt, het opleiding- en tewerkstellingscentrum en de integrale gezinsbegeleiding voor gezinnen in moeilijkheden.

Lut Kwanten diensthoofd van het welzijnsbureau: “Deze nieuwe locatie geeft ons tal van meer mogelijkheden om de Gentenaars comfortabel en klantvriendelijk te ontvangen”. Om de burger kennis te laten maken met het nieuwe welzijnsbureau hield het OCMW een opendeurdag. Er was een muzikale verwelkoming door Jan Marmenhout met een solo improvisatie op de “Fujara”, een theateract ‘Darkline’ van theater Exces en muzikale omlijsting van het kamerorkest MENOS. Marjan Willem, maatschappelijk assistent van het OCMW en dochter van dirigent Wilfried Willem. Marjan speelt niet alleen met het kamerorkest, zij is ook medewerkster en actrice bij Theater Exces.

Ondertussen loopt er in de lokalen van het welzijnsbureau een tentoonstelling van vzw KUNST(h)ART. Sophie Martens geeft een woordje uitleg: “De leden van vzw KUNST(h)ART zijn amateurs uit de verschillende lagen van de maatschappij. Sommigen zijn leefloner of gepensioneerden, anderen zijn kunstenaar of voltijds tewerkgesteld, maar allen zijn ze gepassioneerde amateurs”. KUNST(h)ART is een broeiplaats met een lage drempel die een stimulerende omgeving schept. De vzw stelt lokalen en materialen ter beschikking van de leden en moedigt hen aan om te experimenteren en samen te werken.

Breng een bezoekje aan de site van het Gentse OCMW op www.ocmwgent.be

http://www.ocmwgent.be
Guido Van Peeterssen.
Archief van 17 juni 2006.

Sunday, December 03, 2006

Bouwblokrenovatie aan de Gentse Dampoort

Aan de Gentse Dampoort start een nieuw renovatieproject dat in drie jaar tijd minimaal één derde van de 218 woningen in het gebied kwalitatief moet verbeteren. Bedoeling is om ernstige gebreken op te sporen en die in overleg met de eigenaars aan te pakken. Deze eigenaars zijn echter niet altijd gemotiveerd of hebben niet de nodige middelen. Om de woonkwaliteit te verhogen is er soms meer nodig dan alleen maar subsidies. Daarom werd er een woonspecialist aangeworven. Die man heeft nu alle woningen in zeven straten onderzocht. Bij de renovatie is er niet alleen een financiële, maar ook een administratieve en organisatorische ondersteuning. Voor de uitvoering van dit project kan de Stad Gent ook rekenen op partners zoals het Duurzaam Huis, intercultureel Netwerk Gent en het Opleidingscentrum van het OCMW Gent.

Schepen Martine De Regge: “Heel wat woningen hebben gebreken, toch zijn er niet altijd dure verbouwingen nodig. In tegendeel. Meestal gaat het wel om een combinatie van gebreken. Aangezien het hier gaat om de 19de eeuwse gordel gaat is er wel een collectieve aanpak nodig. Momenteel komen 58 woningen in aanmerking”. Als echter blijkt dat de eigenaar van een huurwoning geen medewerking verleent dan komt er een onderzoek in het kader van de Vlaamse Wooncode. Blijkt dat de gebreken te ernstig zijn dan kan er tot onbewoonbaarverklaring over gegaan worden. Momenteel is dit het geval voor één woning.

Als de eigenaar een renovatiecontract tekent geniet hij van heel wat voordelen. Er worden individuele dossiers opgesteld en samengevoegd tot collectieve renovatiedossiers. Zo worden problemen zoals opstijgend vocht, centrale verwarming of dakwerken in groep opgelost. Een expert in dienst van de Stad deed de nodige opzoekingen, deed het administratieve werk en ging desnoods op zoek naar een vervangwoning. Er kwam niet alleen financiële hulp onder de vorm van subsidies en tussenkomst in het ereloon van de architect. Er werd beroep gedaan op de expertise van diverse partners. Naast de zelfstandige aannemers deden ook sociale partners mee. Sociale werklaatsen De Sleutel, Labeur vzw en Werkatelier Constructief vzw, de Leerwerkplaats van het OCMW Gent, invoegbedrijf Clarus cvba en Leerwerkplaats Werk.Punt om er enkele te noemen. In sommige gevallen kan de tussenkomst oplopen tot de helft van de renovatiekost.

Guido Van Peeterssen (Open VLD) was er vrijdagmiddag bij toen schepen van Sociale zaken en Huisvesting Martine de Regge (SP.a) samen met Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling Els Van Weert (Spirit), minister Christian Dupont (PS), vice-premier Freya Van Den Bossche (SP.a), Vlaams parlementslid Annelies Storms (Spirit) en schepen Lieven Decaluwe (Spirit), Schepen van Milieu, Groen en Gezondheid een bezoek brachten aan het Duurzaam huis en aan het renovatieproject.

Wie meer wil weten over werken in en met achtergestelde buurten, economische integratie en stedelijk beleid: http://www.kuleuven.ac.be/StADT/

Archief van 17 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

Trefpunt maakt programmatie Gentse Feesten bekend

De mannen (en vrouwen) van Trefpunt maakten donderdagochtend hun programma voor de Gentse Feesten bekend. Trefpunt viert feest op liefst zes locaties en kiest voor nog meer eigen producties. Die gaan tijdens de Feesten in première en zullen later op verschillende festivals in binnen- en buitenland te zien zijn. Geen supervedetten dit jaar. Alhoewel: op het Groot Podium kan je terecht voor optredens van Gorki, Kamagurka en de Ridders van de Apocalyps, Dedos, Willem Vermandere, Ugly Papas, John Watts, Thé Lau, Thou, The Rhythm Junks, Sioen, PJDS en Derek. Die tellen mee. Walter De Buck treedt op de dag van de lege portemonnees om 20 uur. En van Roland hopen we dat hij als afsluiter van de Gentse Feesten het net zo lang vol houdt als Raymond van het Groenewoud vorig jaar.

Het Baudelopark wordt het terrein van de dansinitiaties en de steeds populairder wordende boombals: For Kids, Boombal intiem en 's avonds boombal met ervaren muzikanten. Omdat er steeds meer volk naar de Gentse Feesten komt opent de populaire Spiegeltent al in de namiddag. Alle dagen is er Fiesta Tropical en vanaf 16 uur kan men zich wagen aan ‘Den ondeugend lekkere lochting’. Met duivelse ingrediënten, passionele zonden en verborgen verleiders. . En wie later toekomt kan van middernacht tot 5 uur ’s morgens dansen tijdens het bal polulaire.

Er zijn heel wat opmerkelijke projecten zoals Radio Lume . Daarin werkt de familie De Cauter met een boel musici uit de zigeunermuziek en de jazzwereld. Ze gaan op zoek naar verruiming en vermenging. Of er is het ‘Concours voor jonge wolven’, één van de grote vernieuwingen dat vorig jaar samen met AVS van start ging. In de Koninklijke Academie vindt de derde editie van Gentse Vleugels plaats. Met grote namen uit de klassieke muziekwereld zoals Piet Kuijken, Claire Chevalier, Jan Vandewege en Daan Vandewalle. Hans Roels maakt een speciale compositie voor de Feesten. Muzikanten van Absynthe Minded en Overnite Sensation schreven dit jaar de achtergrondmuziek voor het vuurwerk op 20 juli. Het vuurwerk wordt mee georganiseerd door het 'Internationaal Straattheaterfestival'

Trefpunt: http://www.trefpuntvzw.be/


Archief van 16 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Reuma: en dan?

Reuma.net is de samenwerking tussen vijf reumaverenigingen: CIB-Liga vzw, Patient Partners Program, Psoriasis Stichting, VRL vzw en VVB Liga. De site geeft algemene informatie, maar men kan natuurlijk doorklikken naar de vijf desbetreffende sites. Voordeel is dat men heel wat informatie krijgt over instellingen die met reuma te maken hebben. Reuma.net heeft ook een bescheiden forum waar reumapatiënten over diverse zaken vragen kunnen stellen. En in de rubriek ‘agenda’ vernemen we dat er heel wat activiteiten door en voor reumapatiënten zijn.

Wat naast al het wetenschappelijke nieuws onze aandacht trok was dit: Een door de politie begeleide fietstocht van 20 km doorheen het Noorden van Antwerpen. Gevolgd door een feestelijke samenkomst voorzien met barbecue en muziek. Mogelijkheid om fietsen ter plaatse te huren”. Of dit: “ 35 reumatologen zullen op dinsdag 20 juni een fietstocht ondernemen van Kalmthout naar het Europees congres voor reumatologie in Amsterdam (200 km)”. Hopelijk krijgen ze daar op woensdagavond een feestelijk ontvangst.

ReumaNet vzw start binnenkort met een werkgroep “Jongeren met reuma”. Deze werkgroep zal bestaan uit een aantal jongeren afkomstig uit de verschillende aangesloten reuma-patiëntenverenigingen en zal nadien aangevuld worden met een reumatoloog. Zij zullen samen workshops, evenementen, seminaries enz. uitwerken specifiek vóór en dóór Jongeren met reuma. ReumaNet vzw zal deze werkgroep op elke mogelijke manier ondersteunen, dus ook financiëel. Vereiste is wel dat men actief en gemotiveerd wil deelnemen.

Link: http://www.reumanet.be

Guido Van Peeterssen
Archief van 15 juni 2006.

Er zit muziek in de Gentse Handelsbeurs

Het aantal concerten in Vlaanderen is de voorbije jaren toegenomen van 6.000 naar liefst 15.000, een groot deel daarvan grijpt plaats op straat of in cafés. Het is natuurlijk leuk te weten dat mensen elkaar ontmoeten en plezier maken. Maar de vraag is of het professionele circuit er ook beter van wordt. De Handelsbeurs aan de Gentse Kouter mag niet klagen, hun eigenzinnige manier van programmeren legde geen windeieren. En met zijn vele honderden uiteenlopende concerten heeft de Handelsbeurs zich stevig verankerd in het Vlaamse cultuurlandschap.

De Handelsbeurs mag dan wel een stevige reputatie hebben en zich beroemen op een sterke en merkwaardig goedkope programmatie, toch wil de Handelsbeurs ons komend seizoen opnieuw verrassen. Op 15 september gaat de Handelsbeurs opnieuw van start met een serie pianoconcerten en een serie die loopt van katharenmuziek over John Cage tot en met het Jeruzalem Kwartet. Er zijn opvallende nieuwigheden zoals ‘Kraakpand’ waarbij de Handelsbeurs open staat voor jong aanstormend talent. Geef een seintje en wordt wereldberoemd in Gent! Aande hand van ‘Masters of … ‘ wordt een programma samengesteld dat draait rond bepaalde iconen uit de pop, jazz en zo verder. De Handelsbeurs brengt deze artiesten op een wijze dat ze ons opnieuw aanspreken.

Maar de Handelsbeurs is meer dan een concertzaal. Twee maal per jaar, nu op 11 juli en 11 november, organiseert de Handelsbeurs een bijzonder evenement. Of over de rol van de cultuurgemeenschappen in dit land. Op 11 november kan u na het luisteren naar ‘The Last Post’ op de Kouter zich opwarmen op het bal populaire. En op 16 december is er voor aftredend burgemeester Beke een ‘Tribute to Frank’. Dit programma blijft voorlopig geheim. En als de Handelsbeurs 2007 haalt dan wordt er tijdens het Time festival een op Materlinck geïnspireerd programma gebracht.

De vraag is echter of deze vaste waarde in de Vlaamse muziekscène ons nog lang zal verrassen. De Handelsbeurs mag wel een prachtig en uniek gebouw zijn, koken kost geld. Het Noordstarfonds heeft hier een enorme bom duiten ingestoken en heeft nog steeds veel geld voor goede en gedurfde programmatie in petto. Daardoor kost de Gentse Handelsbeurs een pak minder dan pakweg het Concertgebouw Brugge of de Flagey Brussel. Maar de afschrijvingen zijn loodzwaar, personeel wordt stipt uitbetaalt en de energiefactuur wordt maandelijks betaald. Het is nu aan minister Anciaux om nog voor het einde van de maand om het pleit te beslechten.

Neem eens een kijkje op: http://www.handelsbeurs.be
Archief van 15 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Feestelijke editie Keizer Karel Cup op de Gentse Blaarmeersen

De Keizer Karel Cup, het grootste Europese minivoetbalspektakel zal zijn tiende verjaardag zeker niet onopgemerkt vieren. De Gentse Schepen voor Sport Christophe Peeters: “De Keizer Karel Cup is een echt mega evenement want gedurende drie dagen spelen 359 ploegen op liefst 37 velden. Dit kan alleen maar op de Gentse Blaarmeersen. Diezelfde Blaarmeersen vieren op dat ogenblik hun 25ste verjaardag. Reden tot feest vieren en de naar verwachting 100.000 bezoekers op een passende manier te ontvangen”. Bovendien is er nog de tentoonstelling 50 jaar Watersportbaan die laat zien hoe diverse sportclubs op en rond het water evolueerden.

De Keizer Karel Cup start op 23 juni om 19 uur met een helikopter die parachutisten die met vlaggenvertoon de officiële wedstrijdbal brengen. Eerste Minister Verhofstadt en schepen Christophe Peeters geven de aftrap. Daarna is er de feestelijke openingsavond met Giovanni en het Kalinka zigeunerorkest op het VT4 podium. Om 21 uur is er de première van de VT4 Zomertour met Kate Ryan, Brahim, Kay Styles, Barbara Dex en zo veel meer. Ondertussen kan men de wedstrijden volgen of zelf meedoen met de Hyundai shooting contest en heel wat prachtige prijzen in de wacht slepen. Voetballiefhebbers worden non stop verwend want de WK wedstrijden zijn live te volgen op videowalls en er is doorlopend animatie. Wie niet uitgenodigd is op de B2B VIP avond kan tot in de vroege uurtjes voluit gaan op de Nacht van de Gentenaar, een mega Beach Party waar nog lang zal over nagepraat worden.

Zaterdag wordt een drukke dag. Met wedstrijden de hele dag door maar ook met de voorronde van de Hyundai Shooting Contest en knotsgekke animatie in het kinderdorp. Op het VT4 podium verwennen Marjolijn en de Ketnet Band ons met live optredens en ook op de videowall kan men het WK live volgen. Op dit podium, rond 15 uur, stellen ReBorn en zijn band hun Full CD voor. Om echt in de sfeer te geraken is er een voorproefje van de Gentse Feesten met Het Duvel Droomschip. Vanaf 18 uur treedt Jean Bosco Safari op, gevolgd door Xandee en Sergio. Om 23 uur is er een grandioos vuurwerk naar aanleiding van 25 jaar Blaarmeersen en wie vrijdagavond de microbe te pakken kreeg kan zich nog eens uitleven tot in de vroege uurtjes tijdens de Beach Party van VT4 en 4FM.

Zondag is dan echt feest. In het Sportdorp staan de Thuis acteurs achter de tapkast van café Ter Smissen terwijl de prijsuitreikingen voor de diverse categorieën elkaar opvolgen. Sandra Kim en Bart Peeters met de Incredible Time Machine zorgen voor ambiance. Klap op de vuurpijl is het optreden van Raymond Van Het Groenenwoud. Het moet wel gezegd worden dat er wellicht in de wijde omtrek geen enkel parkeerplaatsje te vinden is. Er is wel eenrichtingsverkeer rond de Watersportbaan, waardoor extra parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Maar fiets en openbaar vervoer lijken dat weekeinde aangewezen. En voor wie vreest dat het zou kunnen regenen, heeft organisator Pascal De Veirman bemoedigende woorden: “Het regent praktisch nooit maar de ervaring leert dat er op de Keizer Karel Cup altijd zo veel ambiance dat het weer nooit een spelbreker is”.
Link: www.keizerkarelcup.be
Archief van 13 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Verlengd Weekend wint twee prijzen in Emden

De Vlaamse speelfilm ‘Verlengd Weekend’ won op zondagavond twee belangrijke prijzen op het Internationaal Filmfestival van Emden. De komedie scoorde eerst de ‘Trade Union Award’ die wordt uitgereikt aan films die maatschappelijke thema’s aansnijden en vervolgens de Zilveren ‘Bernard Wicki Award’ (de tweede grote prijs van het festival). Het was de legendarische Maximillian Schell die aan regisseur Hans Herbots en aan acteurs Wouter Hendrickx en Veerle Baetens de twee prijzen overhandigde. Schell prees “Verlengd Weekend” voor de acteursprestaties en voor de geslaagde combinatie van drama en humor. Bovendien scoorde productiehuis A Private View nog eens met de korte film “Romance” van regisseur Douglas Boswell en producent Dries Phlypo. Het is de vierde prijs die deze korte film in ontvangst mag nemen

‘Verlengd Weekend is de eerste film in de zogenaamde “Faits Divers” reeks van VTM die op een internationaal festival prijzen binnenhaalt. Verlengd Weekend is een negentig minuten durende speelfilm voor televisie. Deze sociale komedie vertelt het verhaal van twee ontslagen werknemers van een Kempisch familiebedrijfje (Jan Decleir en Wouter Hendrickx) die hun ex-werkgever (Koen De Bouw) gijzelen in zijn eigen huis. Het duo heeft het plan opgevat voor zichzelf en hun gedupeerde werkmakkers een schadevergoeding af te dwingen. Maar niets loopt zoals gepland. De film haalde bij zijn bioscooprelease in Vlaanderen 120.000 bezoekers en is vanaf deze week uit op DVD. Ook Jan Decleir en Koen De Bouw spelen rollen in deze productie van A Private View, VTM en het Vlaams Audiovisueel Fonds. De film werd geschreven door Pierre De Clercq en geproduceerd door Jean-Claude van Rijckeghem.

Meer informatie over dit Gentse productiehuis: http://www.aprivateview.be. Het productiehuis A Private View kreeg onderdak bij www.nucleo.be. Lees meer over de laatste realisatie van Nucleo in dit artikel: http://www.belg.be/leesmeer.php?x=3741Archief van 12 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Actie tegen kerkbezetting

De Vlaams-nationalistische beweging Voorpost voerde vandaag actie rond de bezetting van een aantal kerken door afgewezen asielzoekers en illegalen en de toenemende bemoeienis van de katholieke Kerk met de organisatie van de staat. Aan de ingang van heel wat kerken werden pamfletten uitgedeeld met een oproep aan de kerkbezoekers om hun ongenoegen omtrent het politieke misbruik van hun kerken kenbaar te maken. Onder andere in Kortrijk, Brugge, Gent, Leuven, Zaventem, Antwerpen en Ham werden kerkgangers onthaald met een spandoek "Stop de kerkbezettingen" en militanten van Voorpost die de genoemde folders uitdeelden. Voorpost noemt de reacties over het algemeen positief.

Als deel van de actie koos Voorpost voor de symbolische bezetting van de Antwerpse Sint-Antoniuskerk. Zoals dat al eerder gebeurde in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Hier trokken Voorpost militanten de kerk binnen om daar op symbolische wijze duidelijk te maken dat een katholieke kerk dient voor het houden van katholieke erediensten, niet voor het organiseren van een politieke actie. Het zat heel wat deelnemers dwars dat de katholieke zo een gevoelig thema enkel gebruikt vlak voor de verkiezingen in plaats van oplossingen op lange termijn aan te bieden. De bezetting werd in overleg met de politie en de lokale kerkelijke overheid beëindigd na afloop van de misviering.

Het wordt steeds duidelijker dat de scheiding tussen Kerk en Staat vanuit de Kerk niet altijd gerespecteerd wordt. Elke politieke vluchteling die omwille van zijn politieke of religieuze overtuiging of zijn etnische afkomst, in zijn eigen land wordt vervolgd, moet de kans krijgen politiek asiel aan te vragen en op een menswaardige wijze opgevangen worden. Economische vluchtelingen, bedriegers, illegalen en uitgeprocedeerden moeten teruggestuurd worden naar hun land van herkomst door middel van een menselijk maar kordaat terugkeerbeleid. Een deugdelijk beleid ivm ontwikkelingshulp in die landen van waaruit de meeste economische vluchtelingen komen zou efficienter zijn. De vluchtelingen zijn daarenboven vaak relatief begoede mensen die een klein fortuin investeren en niet alleen hun schaarse economische middelen vergooien maar ook een intellectuele braindrain veroorzaken.

In het Luikse Remouchamps (Aywaille) kwamen dan weer ruim 300 mensen bijeen voor een manifestatie ten voordele van mensen zonder papieren uit meerdere open asielcentra. Aan de manifestatie namen zowel sans-papiers als sympathisanten deel. Ze eisen een regularisatie, een einde aan de uitwijzingen en de gesloten asielcentra en het recht op werk. Er werd ook uitgenodigd om deel te nemen aan de manifestatie van 17 juni in Brussel.
Archief van 12 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Vreemde vogels in de Leopoldskazerne

Vrijdag 9 juni openden vzw Nucleo en vzw Repetitieruimtes hun nieuwe ateliers en repetitieruimtes in Blok E van de Gentse Leopoldskazerne. Dankzij een investeringssubsidie van de Stad Gent, middelen vanuit het Vlaams Stedenfonds en de samenwerking met het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het Gentse OCMW werd dit deel van de voormalige legerkazerne verbouwd. Het grondig vernieuwde gebouw huisvest nu twaalf ateliers voor kunstenaars, drie repetitieruimtes voor muzikanten, opbergruimtes voor instrumenten, een ontspanningsruimte en het secretariaat. Het beheer van Blok E gebeurt door de vzw Atoomproef 3, een gezamenlijke beheersstructuur van NUCLEO vzw en vzw Repetitieruimtes.

NUCLEO vzw is de absolute pionier op het vlak van atelierbeleid in Vlaanderen. De organisatie ontwikkelt sinds 2001 kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers voor zowel debuterende als erkende kunstenaars uit verschillende disciplines. In de voorbije jaren heeft de organisatie een aanzienlijk atelierbestand uitgebouwd op verschillende locaties in Gent (Begga Convent, Infirmeriegebouw en Callier-school). Met de realisatie van de 12 bijkomende ateliers in de Leopoldskazerne, komt het totaal nu op 45 ateliers te staan.

Medewerkers van Rock ‘o Co, Kinky Star en Vooruit zagen destijds een concrete nood aan repetitieruimtes. Overleg tussen de pop- en rock sector en de Stad Gent leidde in 2004 tot de oprichting van vzw Repetitieruimtes. Sindsdien evolueerde de organisatie naar een advies- en informatiecentrum rond repetitieruimtes voor muzikanten uit heel Vlaanderen. De organisatie werkt met de lokale, provinciale en Vlaamse overheid aan de uitbouw van een ‘repetitieruimtenbeleid’ in heel Vlaanderen.

De huurprijzen liggen vrij laag maar toch geraakt niet iedereen onder dak. Arne Berwouts: “Er is jammer genoeg een gebrek aan betaalbare ateliers en goed uitgeruste repetitieruimtes. Daarom is er een toewijzingscomissie die erg streng is. Enkel getalenteerde artiesten met voldoende toekomstmogelijkheden krijgen voor enkele maanden tot maximum één jaar toegang”. Schepen Van Rouveroij had voor de gelegenheid de gitaar van zijn dochter meegebracht om een liedje te spelen maar hij gaf het zelf toe: “Had ik destijds een goed repetitiekot dan was ik misschien geen politicus geworden. Maar het lot is onverbiddelijk”. Van ons kreeg de schepen direct een repetitiekot, want die zijn in elk geval prima geïsoleerd.

s’Avonds was iedereen welkom om een kijkje te komen nemen in de gerenoveerde Leopoldskazerne aan de Charles de Kerchovelaan. Er waren oorlopend open repetities van Barbie Bangkok - open ateliers - tentoonstelling artists in residence - foto-presentatie renovatie - bar, terras en dj. De site van Nucleo is te bezoeken op www.nucleo.be

Guido Van Peeterssen.
Archief van 11 juni 2006.

Opendeurdag Natuurreservaat De Bourgoyen

Op zondag 18 juni wordt het weer genieten in het Stedelijk Natuurreservaat De Bourgoyen-Ossemeersen te Gent. Men kan er deelnemen aan een waaier activiteiten en kennis maken met het educatieve werk. Het beloofd een goed gevulde opendeurdag te worden.met o.a. werfbezoeken aan het nieuwe natuur- en milieucentrum in opbouw, themawandelingen ‘duurzame natuur’ en ‘Duizenden en duurzame sprookjes’ (Natuurpunt Gent). Voor de jongeren is er een natuurspeurspel met als thema ‘duurzaamheid’.

In het Valkenhuis, de oude boerderij centraal gelegen in het gebied en normaal niet toegankelijk voor het grote publiek, staat een tentoonstelling over de laatste fase van het Natuurinrichtingsproject. Kinderen kunnen er deelnemen aan creatieve activiteiten, bezoekers kunnen vrij rondlopen op het erf en een kijkje nemen in de vier gebouwen, een occasioneel folkgroepje zorgt voor een muzikale omlijsting. Om een vlotte verbinding voor minder mobiele personen te kunnen verzekeren tussen beide locaties, wordt een huifkar met paarden ingeschakeld,

Verder zijn er nog infostanden in het raam van de Leefweek 2006, een workshop minimoestuin in potten, informatie over ecologisch tuinieren, een biobabbelstand met proevertjes, een infostand natuurverven, een infostand FSC-hout en een infostand duurzaam bouwen.
Meer informatie op http://www.gent.be/leefweek/
Guido Van Peeterssen.
Archief van 10 juni 2006.

Beiaardfestival te Gent

Naar jaarlijkse traditie organiseert het stadsbestuur van Gent een reeks festivalconcerten op de historische Hemonybeiaard van het Belfort. Deze zijn te horen van 1 juli tot eind augustus. Het klassieke aanvangsuur is 20 uur, maar tijdens de Gentse Feesten moet daarvan worden afgeweken en wordt het concert verplaatst naar 13.30 uur. Als luisterplaats zal de binnenkoer van Klein Sint-Bavo beschikbaar zijn. Ingang langs de Hoofdkerkstraat, via de poort tegenover de zijingang van de kathedraal. De toegang is gratis.

Buiten de festivalconcerten wordt het orgel elke vrijdag van 11h30 tot 12h30 bespeeld door Jos D'hollander, ere-stadsbeiaardier van Gent. Stadsbeiaardier Geert D’Hollander speelt elke zondag van 11h30 tot 12h30 (1 september tot 30 juni). Elke eerste zondag van de maand, van 11h30 tot 12h30 (1 september tot 30 juni), bespeling door het Hemony-duo: Geert D'hollander en Liesbeth Janssens. Het programma van deze bespelingen wordt uitgehangen nabij de ingang van het belfort, en zal op de website www.beiaardgent.be verschijnen.

Programma:
zaterdag 1 juli, 20 uur: openingsconcert door Geert D’hollander, stadsbeiaardier.
zaterdag 8 juli, 20 uur: concert door Liesbeth Janssens, adjunct-stadsbeiaardier van Gent.
zaterdag 15 juli, 13u.30: openingsconcert Gentse Feesten door Geert D’hollander.
zaterdag 22 juli, 13u.30: concert door Jos D’hollander, erestadsbeiaardier.
zaterdag 29 juli, 20 uur: gastconcert Tiffany Ng, universiteitsbeiaardier van de ‘Eastman School of Music’, Verenigde Staten van Amerika;
zaterdag 5 augustus, 20 uur: gastconcert door Carl Van Eyndhoven, beiaardier van Mol en Tilburg, Nederland;
zaterdag 12 augustus, 20 uur: gastconcert door Henk Verhoef, beiaardier van Woerden en Monnickendam, Nederland;
zaterdag 19 augustus, 20 uur: gastconcert door Tom Van Peer, stadsbeiaardier van Lokeren;
zaterdag 26 augustus, 20 uur: slotconcert door het Hemony-duo, Geert D’hollander, stadsbeiaardier van Gent en Liesbeth Janssens, adjunct-stadsbeiaardier van Gent.
Archief van 10 juni 2006.
guido Van Peeterssen.

Vlaamse Holebi’s hebben eigen webstek

Casa Rosa vzw, het Oost-Vlaams holebihuis, renoveert momenteel niet enkel het dak en de gevel van haar pand op de hoek van de Gentse Kammerstraat, ook de website verdiende een facelift. Casa Rosa krijgt 3000 bezoekers per maand over de virtuele vloer. Tijdens projecten zoals bijvoorbeeld de Gentse Feesten of Wereldaidsdag halen we 500 bezoekers per dag. Casa Rosa presenteert nu trots haar webpagina versie 2006. Deze kwam tot stand dankzij een fantastische webmaster en de medewerking van vele andere vrijwilligers.

Een van de doelstellingen van Casa Rosa is het verschaffen van correcte en objectieve informatie over holebisksualiteit. Met de webiste www.casarosa.be komen we daar aan tegemoet. Je leest er alles over het Oost-Vlaams holebihuis: wie we zijn en wat we doen. Je vindt er persberichten, aankondigingen van activiteiten, informatie over de aangesloten holebigroepen en (holebi)nieuwtjes allerhande. Je kan ook online onze zalen reserveren.

De Infowinkel heeft een aparte pagina www.casarosa.be/infowinkel met informatie over holebiseksualiteit en een overzicht van de boeken, tijdschriften, dvd’s, brochures, veilig vrijen-materiaal, regenboogstickers en andere leuke gadgets die in de winkel te verkrijgen zijn. Casa Rosa stelt de deuren van haar virtueel holebihuis wijd open, allen van harte welkom! Bezoek eens www.casarosa.be.
Guido Van Peeterssen.

Archief van 8 juni 2006.

Officiële inhuldiging Rosa Geignerstraat te Gentbrugge

De Vlaamse actrice en zangeres Rosa Geinger werd geboren op 3 februari 1913 in de omgeving van de Dampoort en overleed te Gent op 27 april 1995. Ze stond meer dan 60 jaar op het toneel, onder andere bij de Drie Charels, in de Ancien Belgique Zij vertolkte een rol in de filmversie van "Vrijdag" van Hugo Claus (1981) en was ook te zien op het televisiescherm in "het gezin van Paemel" met Gaston en Leo (1991) op VTM en in de Urbanus-shows.

Rosa stond vanaf haar acht jaar op de planken. In 1952 ontving ze de zilveren medaille voor 25 jaar toneel- en revuewerk. In 1973 werd ze lid van de bekende Gentse toneelvereniging "De Melomanen", om in 1980 over te stappen naar het Gents Amusementstheater. In theater Verticaal beleefde ze een van de hoogtepunten in haar loopbaan met de rol van de grootmoeder in de "Caraibische Zee" van René Verheezen. In 1983, op 70-jarige leeftijd, vertolkte ze nog de rol van een andere legendarische Gentse volkszangeres Lene Marechal in de volkse musical “Lène Maréchal, de revue van een proeverigge”, van Freek Neirinck en Paul Berkenman. Ook “Café Spectacle” haar one womanshow en ook een aantal liedjes die ze op de binnenkoer in ’t Patershol creëerde…met liedjes zoals “Gent van mij” (met Harry Van der Noot), “De Manne” (Met Roger Berry)

Tijdens haar laatste levensjaren was ze nog te zien tijdens de Gentse Feesten in het revuespektakel van Lily Castel op het Laurentplein. Vanaf 1991 was ze vast verbonden aan het Driedekkergezelschap waar ze mee aan wieg van stond, ze zong hoofdzakelijk Gentse volksliedjes van Romain Deconinck, Hélène Marechal, Harry Vandernoot en Willy Puls. Samen met Henri Fack, Noël Fack en Pat Remue zong ze wekelijks mee in Gentse café-chantants op diverse locaties in het Gentse. Ze zong ook mee op 3 cd’s van “Kaak kaak nen dreidekker” van Noël Fack voor driedekkerproducties tussen 1991 tot aan haar overlijden in 1995. Haar laatste publieke optreden werd op video vastgelegd op 20 december 1994

De naam Rosa Geingerstraat werd vastgelegd voor de nieuwe weg van de Neerscheldestraat naar de Scheldekaai. Buurtbewoners zijn uitgenodigd komende zaterdag op de officiële opening van de Rosa Geignerstraat en de onthulling van een beeltenis.

Naar een tekst van www.gentbrugge.be.

Guido Van Peeterssen.


Archief van 8 juni 2006.

Oost-Vlaanderen reikt milieucharters uit

Woensdagavond reikte gedeputeerde Carina Van Cauter aan 29 Oost-Vlaamse bedrijven een Milieucharter uit. Dit charter is een stimulans voor bedrijven die een meer dan normale inspanning leveren voor het milieu. Het bedrijf moet bovenop de bestaande milieuwetgeving nog eens minimaal vier milieuacties voeren. Daardoor is het Milieucharter de na te streven norm voor bedrijven die willen uitblinken in milieuzorg. Bovendien is het Milieucharter een initiatief van VOKA dat helpt om een optimaal kader voor succesvol te ondernemen. De deelnemers krijgen extra begeleiding van VOKA maar ook bevoegde ambtenaren, milieudeskundigen en juristen, staan klaar om de kandidaten te begeleiden. Gedeputeerde Van Cauter (VLD): "De provincie is overtuigd van het belang van een goede milieuzorg, maar niet door een beleid te voeren dat sancties treft en belastingen heft. Het kan anders. Met het milieucharter leveren wij het bewijs dat de provincie het bedrijfsleven ook op een positieve manier kan beïnvloeden".

Deelname aan Milieucharter Oost-Vlaanderen houdt in dat het bedrijf de beleidsprincipes en de doelstellingen van Milieucharter onderschrijft en een aantal concrete acties realiseert. Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties van het bedrijf geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Dat zijn het provinciebestuur, het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Milieu Maatschappij, OVAM, Het Vlaams agentschap Ondernemen, de stad Gent en VOKA. Aan het Milieucharter zijn geen prijzen verbonden maar dikwijls worden investeringen op korte termijn teruggewonnen. Bovendien mag het Milieucharter een ideaal symbool voor het milieuvriendelijk imago van het bedrijf. De geleverde inspanningen zijn bovendien een belangrijk instrument bij de verdere uitbouw van het milieubeleid, ondermeer als hulpmiddel om het personeel te sensibiliseren.

De voorwaarden tot deelname aan het Milieucharter zijn beperkt: elk Oost-Vlaams bedrijf dat voldoet aan de milieureglementering kan deelnemen. Elke aanvraag wordt beoordeeld door een evaluatiecommissie. Daardoor komt elk bedrijf in aanmerking voor het Milieucharter. Den Hert Kathy van afvalverwerker OVMB: “Ons bedrijf gaat nu voor de tiende maal in zee met VOKA voor het Milieucharter. Deze samenwerking is een traditie geworden waar beide partijen beter van worden. OVMB bergt afvalstoffen op een veilige en milieuzorgzame manier op. Het Milieucharter bewijst dat onze inspanningen ook effectief zijn.”.

Lees meer:
KaHo Aalst en het milieucharter: http://aalst.kahosl.be/milieucharter/
De Kamer van Koophandel en het milieu http://www.kvkov.voka.be/VTB/projecten/milieucharter.htm
Archief van 8 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Waar is Sas?

Sas van Rouveroij, de liberale kopman van de Gentse VLD, is gestart met zijn nieuwe site. Deze site geeft de lezer de kans om de liberale kopman op de voet te volgen en kennis te maken met zijn liberaal gedachtegoed. De naam is dan wel www.sasvangent.be, de vraag is echter: waar is Sas? Of liever: waar was Sas? Het antwoord is eenvoudig: Sas is zowat overal, want de laatste 20 jaren draagt bijna heel Gent ongemerkt maar onuitwisbaar de stempel van deze dynamische duivel doe al. Daarom is deze site een uitdaging, of zeg maar een directe confrontatie tussen Sas en u als kritische lezer.

De diverse rubrieken volgen elkaar op. Er is nieuws, de voorstelling van een halve eeuw Sas met de nodige ups en downs. Vanaf volgende week 6 juni is er de Sasroute waarbij Sas van Rouveroij je mee neemt dwars door Gent. En wie denkt dat hij Sas kent moet maar eens de Sastest doen. Of wilt u weten wat Sas denkt over de rol van steden in onze maatschappij, over mobiliteit en veiligheid maar ook over cultuur en democratie? Dan moet u zijn boek ‘Stadslucht maakt vrij’ er eens op nalezen.

Ten slotte zijn er nog enkele praktische zaken zoals ‘downloads’ en hoe kan het anders: verkiezingen. Ergens hangt er een ballonnetje ‘Cultuur in Gent’, voor wie kennis wil maken met een veertigtal interessante culturele organisaties van Gent. Of wil je weten wie het kabinet van Sas bevolkt? Drukt dan maar eens op ‘Contact’. En Sas zou Sas niet zijn mocht het niet mogelijk zijn zijn podcast te downloaden. Tenslotte is er een brochure met zijn toekomstvisie op Gent. Niet voor niets neemt Sas je hierbij op sleeptouw door Gent met de toepasselijke titel ‘Waar was Sas’?

Link: www.sasvangent.be


Archief van 6 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Record aantal deelnemers voor Gentse Stadsloop

Onder een stralende zon vond vandaag, pinkstermaandag, de ING Stadsloop Gent plaats. Meer dan 3.200 sportievelingen vertrokken op de Gentse Vrijdagmarkt. Schepen Christophe Peeters gaf het startsein op de Gentse Vrijdagsmarkt. Het vernieuwde parcours bracht de lopers naar de mooiste plekjes van de historische Gentse binnenstad. De ING Stadsloop Gent is de 4de wedstrijd in de Partena Run Classics Vlaanderen. Kenmerkend voor deze stadslopen is dat ze iedere keer weer records breken qua opkomst, de vorige stadsloop in Antwerpen haalde zelfs 20% meer deelnemers dan vorig jaar. Ook Gent volgt deze trend.

Bij afwezigheid van Willem Van Hoof was dit de uitgelezen kans voor Rik Ceulemans om de leiding te pakken in het regelmatigheidscriterium. Ceulemans, die zondag nog de 20 km door Brussel won, krijgt heel wat tegenstand. Enkele kilometer na de start vormde Ceulemans een kwartet met Vital Gahungu, Frederick Colpaert en Dimitri Caby. Het gezelschap liet de andere lopers al snel ver achter zich en wist behield de hele wedstrijd een dertigtal seconden voorsprong op de achtervolgers.


Bij de vrouwen werd het een spannende strijd. Cathérine Lallemand, die in de 20 km de beste was bij de vrouwen en Verthé. Ook Kim Offergeld maakte haar verwachting om in Gent een goede prestatie neer te zetten waar. Ex-judoka Gella Vandecaveye en triatleet Luc Van Lierde liepen mee om de wedstrijd in gang te trekken. Wie stevig wou doorlopen volgde Luc maar wie het rustiger aan wouden doen volgden Gella. Bovendien deden nog enkele BV’s mee. Zo behield de sportieve Gentse schepen Catharina Segers haar stralende glimlach gedurende de ganse wedstrijd. Ook de gekendste Gentse brandweervrouw Mieke Suys deed mee. Mieke Suys deed echter in groep mee met de Gentse spuitgasten die onderweg een ludieke actie voerden.

Stonden vooraan in het klassement.

Bij de mannen:

1 Vital Gahungu 29’08”
2 Rik Ceulemans 29’10”
3 Frederick Colpaert 29’26”
4 Dimitri Caby 29’29“
5 Vladimir Tontchinski 29’50”
6 Pascal Ntahokaraja

Bij de vrouwen :

1 Kim Offergeld 34’19 »
2 Ludmilla Afonjuschkina 35’07”
3 Veerle D’Haese 35’10”
4 Sibick 35’36”
5 Karen Peeters 37’55”

Archief van 6 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Gents Stedelijk Kunstinstituut heeft eigen expositieruimte

Het Gents Stedelijk Kunstinstituut heeft nu eindelijk een eigen expositieruimte. De Julien Reviszaal wordt omgevormd tot een heus cultureel centrum waarin zowel studenten als kunstenaars terecht zullen kunnen om hun creatieve arbeid aan het publiek te tonen. Schepen Coddens die de tentoonstelling “Kunst-licht” opende benadrukt wel dat het idee een ferme duw in de rug kreeg op initiatief van Sabine Pauwaert, mama van kunststudente Nathalie.

Sabine Pauwaert deed vorig jaar mee aan de wedstrijd “Ideeënstroom” van Electrabel. Wie iets leuks deed met energie kon op steun van Electrabel rekenen. Mevrouw Pauwaert: Het werd een spannende internetvoting die traag op gang kwam, maar naar het einde toe haalden we ruim duizend stemmen per dag. We hielden onze adem in. Tenslotte werd ons project “kunst-licht” als winnaar geselecteerd”. Dit project was de stimulans waar iedereen op zat te wachten om dit pand een bestemming te geven en te renoveren. De Stad Gent investeerde tot op heden 2 miljoen euro en zal er de volgende jaren nog iets meer dan 700.000 euro nodig zijn om het pand aan de Ottogracht gebruiksklaar te hebben.

Een tentoonstelling heeft een passende ruimte nodig, en die vonden de leerlingen in de verbindingsgang tussen de school en de Baudelo-kapel. De Stad Gent wil de zaal op termijn ook ter beschikking voor andere kunsttentoonstellingen. De vernissage van kunst-licht wordt dan ook een vuurdoop voor de nieuwe zaal, die dateert uit 1716, en waarvan men zegt dat niemand minder dan de 9-jarige Mozart er doorgelopen heeft op weg naar een pianoconcert in de aanpalende Baudelokapel.

Dank zij het gewonnen budget kregen de jongeren van de afdeling Beeldende Kunsten een unieke kans om hun idee ‘licht uitdrukken in de kunst’ uit te voeren. Leraar driedimensionale vormgeving Marnix De Bruyne slaagde er in om de schetsen in realiteit uit te werken. Het werd een creatief proces en een unieke ervaring dat resulteerde in enkele pareltjes van creativiteit. Oud-leerlinge Myriam Braeckman werd ingeschakeld als lichtadviseur en architect Ivo Verhaeghe rekende de ontwerpen uit op hun haalbaarheid. De leerkrachten tekenden de affiche en het SMAK leende zijn tentoonstellingsmateriaal uit zodat het hele project het professionalisme van een échte kunsttentoonstelling meekreeg.

Een verwijzing naar het project is te vinden op http://www.gentblogt.be/2006/05/24/kunst-licht-voorbeschouwd
Archief van 5 juni 2006.
Guido Van Peeterssen.

Kom uit uw Kot!

Natuurlijk, leefbaar en gezond, dat zijn de waarden waar het Gentse stadsbestuur voor staat. Tijdens de Leefweek komt daar nog eens gezonde voeding bij. Daarom werkten Gent en LOGO deze week mee aan tal van acties. Op de site www.bioweek.be verneemt u waar deze activiteiten plaats grijpen en waar u biohapjes kan proeven en kan deelnemen aan een biowijnproefavond. Santé!

Om de Gentse studenten een riem onder het hart te steken tijdens de examenweek is er een bio-ontbijt op een uitgelezen en unieke plek. Speciaal voor hen stelt stadsbestuur de tuin van de Sint-Pietersabdij open voor een uitgelezen bio-ontbijtbuffet. Woensdag 7 juni, van 8 tot 11 is er een buffet met brood, koffiekoeken, kaas, choco, peperkoek, speculoos en nog veel meer lekkers. Gent zorgt bovendien voor een hele picknick uitrusting. Bij slecht weer gaat het ontbijtbuffet door in de Wereld van Kina, Sint-Pietersplein, 15. Burgemeester Beke beloofde ons om langs te komen. Wellicht komt hij per fiets, minder zijn we van hem niet gewoon.

Speciaal voor het stadspersoneel is er op 8 juni de Wandel en Babbel. De wandeling gaat om 11.30 uur van start aan het Administratief Centrum naar de tuin van de Sint-Pietersabdij. De Stad Gent en LOGO bieden hen daar voor 5 euro een uitgebreide biolunch aan. Op andere dagen is de biolunch te verkrijgen in het personeelsrestaurant aan het Zuid (6, 7 en 9 juni).

Vrijdag 9 juni wordt de wekelijkse biomarkt op de Groentenmarkt uitgebreid met een aantal extra biokramen. Er zullen standjes over biolandbouw en bio voeding zijn, extra bio fruit en groentekramen maar ook een bioslager, een biobakker en een biogeitenboer. En men zal er uitgebreid kunnen proeven van al dat biolekkers. Schepen De Caluwe tipte ons om in elk geval eens te gaan rondneuzen op www.gent.be/leefweek.


Guido Van Peeterssen.
Archief van 5 juni 2006.

Nog meer sportmogelijkheden in Gent

Op zaterdag 10 juni wordt op het sportterrein aan het kasteel Claeys-Bouüaert in Mariakerke een splinternieuwe cricketpitch ingehuldigd. Een cricketpitch is een verharde strook in het midden van het sportterrein waar de belangrijkste actie van het cricketspel zich afspeelt. Schepen Christophe Peeters: “Door de aanleg van deze infrastructuur breidt de Stad Gent zijn sportdiversiteit verder uit en profileert Gent zich verder als sporthoofdstad van Vlaanderen”.

Vorig jaar werd voor het eerst sinds meer dan honderd jaar cricket gespeeld. Op 1 mei speelde de pas opgerichte Arcadians Cricket Club Ghent zijn eerste wedstrijd en eindigde het seizoen als kampioen van de derde divisie. Het eerste seizoen werd gespeeld op een oprolbare plastic mat, maar omdat het gebruik hiervan niet toegelaten is in de tweede divisie was men verplicht een permanente cricketpitch aan te leggen. Eerst werd gezocht naar een firma om de goede materialen te leveren, daarna moest de Belgische Cricket Federatie overtuigd worden om met de nodige subsidies over de brug te komen. Schepen Peeters: “Daarna kon de Sportdienst de toestemming geven om op de sportterreinen aan Claeys-Bouüaert een cricketinfrastructuur aan te leggen, iets wat we hen van harte gunden”.

De eerste week van mei werd onder toezicht van een expert van de Britse firma Nottss Sport en met assistentie van de Arcadians de pitch aangelegd, waarna het terrein enkele weken rust nodig had om opnieuw bespeelbaar te worden. Ondertussen is de interesse voor cricket in Gent dusdanig toegenomen, dat er nu al twee Gentse ploegen zijn. De Gent Cricket Club start dit jaar in derde divisie. De twee ploegen hebben hun speelkalender op elkaar afgestemd, waardoor de nieuwe infrastructuur door de twee ploegen kan worden gebruikt.

Op zaterdag 10 juni om 12.30 uur wordt deze pitch officieel ingehuldigd door Schepen Christophe Peeters. Op die dag wordt op het terrein aan het kasteel Claeys-Bouüaert voor de eerste maal de finale van het nationale scholenkampioenschap georganiseerd. Er zullen een veertigtal jonge cricketspelers aanwezig zijn. Voor meer informatie over de cricketclubs die op dit terrein spelen: Arcadians Cricket Club Ghent: website www.arcadians-cricket.net, Gent Cricket Club: website www.gentcc.be


Guido Van Peeterssen.
Archief van 3 juni 2006.

Kies voor bio tijdens de Bioweek.

Tijdens de bioweek kan iedereen bio leren kennen en proeven. In heel Vlaanderen zijn er biomarkten, bioproeverijen, bezoeken, fietstochten, wereldfeesten en zo meer. Van 3 tot 11 juni wordt iedereen uitgenodigd om kennis te maken met landbouwers, bedrijven en winkels om te genieten van natuurlijke smaken en het verleiderlijke uitzicht van biologische producten. Elk jaar groeit het belang van de bioweek zodat het lijstje nu 180 deelnemers telt.

Echter: geen bioweek zonder een prestigieuze bio-award. Naast enkele oude bekenden zoals het pionier Lima en het gereputeerde Provinciaal Proeftuincentrum zijn er ook enkele nieuwkomers zoals Biofresh Partners en Harteboer dat hoevelekkers brengt. Winnaar werd Sambio dat een uniek product op de markt brengt: salami op biowijze. Zaakvoerder Geert Van Laere en vleesverwerker Lorenz Goeminne maakten een salami, uitsluitend gemaakt van rundvlees. Eerst kochten ze nog een groot deel van hun producten in. Toch bleek er af en toe eens iets fout te gaan. Geert Van Laere: “ Onze strenge kwaliteitseisen waren onverbiddelijk: als een product niet voldeed vloog het er gewoon uit. Resultaat is dat we nu het volledige productieproces in eigen handen hebben. Van de juiste keuze voeders tot het transport van onze runderen, vanaf nu hebben we alles in eigen handen”. De consument die een lekkere salami wil die vrij is van kleurstoffen, smaakstoffen en bewaarmiddelen kan de biosalami van Sambio verkrijgen bij de betere slager of natuurwinkel. Maar ook Delhaize en Bio Planet (Colruyt) verkopen de biosalami.

Om zo veel mogelijk jongeren te bereiken worden stationspleinen omgetoverd tot heuse biomarkten. Gisteren liep er heel wat jong volk op het Gentse Maria Hendrikaplein en het mag gezegd worden. De talrijke hapjes werden in recordtempo verorberd. Zeg nog eens dat bio niet lekker is! Maar de biomarkt biedt ook andere stedelingen de kans om kennis te maken met al dit lekkers. Op 6 juni is er een biomarkt in Berchem en op 7 juni in Leuven. Op 8 juni is er een biomarkt zowel in Brugge als in Brussel-Zuid. En op 9 juni kan men op het stationsplein van Sint-Truiden bio proeven.

Maar ook de jongeren worden niet vergeten voor hen is er het lessenpakket ‘Bio met Klasse’ dat door Velt vzw ontwikkeld werd. Leerlingen en leerkrachten komen op een boeiende manier in contact met biologische landbouw en voeding. Het pakket wordt dinsdag 6 juni voorgesteld door minister president Yves Leterme in de bio-boomgaard van de familie Frisque in Neerijse.

In 80 natuurvoedingswinkels kan je een voordeelboekje afhalen met kortingbonnen en een bon voor een gratis stalenpakket. Of ontdek ruim 50 bio producten in het aanbod van Oxfam Fairtrade. Waarom fiets je niet eens naar je natuurwinkel? Wanneer je tijdens de Bioweek je boodschappen doet in je natuurwinkel krijg je twee stempels op je Belgerinkel-spaarkaart.

Biologische producten worden in de kijker gezet bij Carrefour. Tijdens de bioweek geniet men van talrijke promoties en proeverijen. Doorlopend in alle Bio-Planet winkels (Colruyt): proeverijen en extra kortingcheques.

Ook in Gent is er heel wat te doen:

De Stad Gent biedt de personeelsleden een bio lunch aan in het restaurant stadspersoneel AC Zuid. Ook de provincie voert een gelijkaardige actie.

Er zijn biokooklessen op verschillende locaties en men kan biodrankjes proeven tijdens de verschillende activiteiten,

Op zondag 5 juni brengen Marc De Bel en theater Acaboe een bio-verhaal in het Gentse Zuidpark, er is een bio-ontbijt voor iedereen die tai-chi meedoet en er zijn bio-proevertjes op de kraampjesmarkt in het Zuidpark.

Acties van de provincie Oost-Vlaanderen: http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/2389.cfm

De bioforum site: http://www.bioforum.be

Over het milieu en de bioweek in Gent: http://www.gent.be/milieudienst/

Meer weten over biologisch leven en tuinieren? www.velt.be

Guido Van Peeterssen.


Archief van 3 juni 2006.

Fientje Moerman opent vernieuwd Huis van de Economie

Donderdagnamiddag opende Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, samen met gouverneur André Denys en Marc De Buck, voorzitter van de POM, het vernieuwde Huis van de Economie aan de Gentse Seminariestraat. De Vlaamse regering besliste namelijk om de vroegere Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen op te splitsen: de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en het VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen). Het VLAO, met zetel in Brussel heeft directies in de vijf provinciale hoofdsteden en verzorgt de bedrijfsgerichte diensten.

Vlaams Agentschap Ondernemen geeft vanaf 1 juni eerstelijns advies over bedrijfsvestiging, innovatie, milieu, ruimtelijke ordening, energie en financiën, maar ook over account management en bedrijfsgericht dossierbeheer. De provinciale antenne van de VLAO heeft zijn stek in het Huis van de Economie. Hier kan men vanaf nu terecht kan als men wil ondernemen, investeren, innoveren of exporteren.

De POM's zijn belast met de uitvoering van het sociaal- economisch beleid van de provincie. Zij moeten de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen bevorderen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals het "Eilandje” te Zwijnaarde. Ook het herontwikkelen van zogenaamde 'brownfields' (vervuilde sites) is hun taak. Naast al deze diensten herbergt het gerenoveerde pand in Gent ook alle provinciale diensten die met economie, land en tuinbouw te maken hebben.

Beide diensten zijn gevestigd in het voormalige bisschoppelijk seminarie dat in 1911 gebouwd werd. De eerste gebruiker was echter het Belgische leger. En tijdens de beide wereldoorlogen deed het seminarie dienst als kazerne voor het Duitse leger. Naarmate de interesse voor het priesterambt daalde kwam het gebouw steeds meer leeg te staan. Tenslotte kwamen de provinciale diensten zich hier vestigen. Later werd het gerenoveerd, deels door de provincie, deels door de Vlerick Management School die een gedeelte van het gebouw betrekt.

Fientje Moerman: “Deze hervorming is het gevolg van onze plannen voor een eenvoudig en efficiënt beleid. Tot nog toe waren er tien verschillende instanties voor hun contacten met de Vlaamse overheid. Het VLAO centraliseert de contacten en geeft de (toekomstige) bedrijfsleider informatie over de opstart van een onderneming, de financiering en steunmaatregelen, milieuvergunningen, en internationaal ondernemen”. Waar nodig werkt het VLAO samen met accountmanagers. Die begeleiden de bedrijfsleider in zijn contacten met de Vlaamse overheid en de behandeling van complexe dossiers. Ook externe partners zoals VOKA en UNIZO werden geconsulteerd. Het Vlaams Agentschap Ondernemen is te bereiken op http://www.vlao.be/. Wat de provincie betreft: www.oost-vlaanderen.be

Guido Van Peeterssen.


Archief van 2 juni 2006.